Vit Jul

Många barn växer upp i hem där alkohol tar bort den magi som ska finnas under julen. Därför arrangerar IOGT-NTO-rörelsen kampanjen Vit Jul för åttonde året. Syftet med kampanjen är att bedriva jullovsaktiviteter för barn och unga och få fler vuxna som firar jul med barn att fira en jul utan alkohol och låta julhelgen vara alkoholfri.

Det ska vara kul med jul!

Många barn känner oro när vuxna i deras närhet dricker alkohol. För dessa barn kan julen vara en pina istället för den glädjehögtid den borde vara. När dagis, skolor, fritidsgårdar och sportaktiviteter tar jullov försvinner många frizoner.

Ställningstagandet och aktiviteterna

IOGT-NTO-rörelsens föreningar och kårer arbetar med att samla in ställningstaganden och arrangera Vit Jul-aktiviteter. Du som är över 18 år och ej är medlem i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund har möjlighet att ta ställning.

Att ta ställning innebär att du lovar att avstå drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent under julafton, juldagen och annandagen 2014.

De aktiviteter som arrangeras under jullovet kan innehålla allt från pulkaåkning till pepparkaksbak och badhusbesök. För att se vilka aktiviteter som arrangeras i närheten av dig, klicka här.

IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund, IOGT-NTO, UNF, Junis och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF). Alla fyra förbund är demokratiska organisationer, de är också politiskt och religiöst obundna. Det är alltså medlemmarna som beslutar om den verksamhet som bedrivs och hur resurserna ska användas. Alla fyra förbund är självständiga organisationer. Varje förbund har sin egen verksamhet, sina egna årsmöten och kongresser, sin egen styrelse och sitt eget kansli. Tillsammans utgör förbunden  IOGT-NTO-rörelsen och en av de gemensamma kampanjer som IOGT-NTO-rörelsen driver är Vit Jul.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00