Värvning

Vill du hjälpa till att värva flera medlemmar till IOGT, eller vet du hur vi ska bli bättre på att värva medlemmar, är denna verksamhet något för dig.

svenskamässan08 041

IOGT-NTO-distriktet är regelbundet ute och värvar både i Bohuslän och Göteborg. Hjälp distriktet att värva fler medlemmar och ta kontakt med IOGT-NTO-distriktets konsulent Malin Westergren  per mejl eller via telefon 0730-31 60 65.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00