Världens Barn

Världens Barn-insamlingen arrangeras av Radiohjälpen tillsammans med SVT, SR och 21 svenska biståndsorganisationer där IOGT-NTO-rörelsen är en. Alla behövs och insamling kan ske på olika sätt; te x anordna en loppmarknad, konsert, ansiktsmålning mm

Världens barn-insamlingen pågår i landets samtliga 290 kommuner. Insamlingens framgångar är beroende av flera tusen frivilliga varje år och din förening kan göra en stor insats. Läs mer om Världens Barn och om hur du kan delta här.

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00