Profilens föreningskalender

Här skriver du in föreningens aktiviteter under vår och höst för publicering i Profilen. Du kan också lämna information om fasta mötesdagar, möteslokal och kontaktperson.

Föreningsprogram

Föreningsprogram som ska publiceras i Profilen (eller andra platser) skrivs in här.
 • I första delen av formuläret skriver du in information om bland annat möteslokal och föreningens kontaktperson. I andra delen skriver du in terminens aktiviteter. Räcker inte formuläret till är det bara att skicka in och skriva in resterande information. Båda delarna är valfria. Föreningsnamnet är dock obligatoriskt för att den lämnade informationen ska kunna hänföras till rätt förening.
 • Vilken förening gäller informationen?
 • Ev c/o-adress eller namn på korresponderande.
 • Fast nummer eller mobilabonnemang
 • Kontaktpersonens e-post
 • Postadress till kontaktperson, uppgiftslämnare eller korresponderande ledamot.
 • Vad heter lokalen?
 • Möteslokalens plats
 • Välj veckodag när aktiviteterna sker.
 • :
  När sker aktiviteten?
 • Nedan skriver du in vilka aktiviteter föreningen planerar genomföra den aktuella perioden. Har du angett fast veckodag och fast mötestid ovan behöver du inte skriva in dessa uppgifter här.
 • Ange dag i kalendern för aktiviteten.
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten
 • Dag för aktiviteten
 • :
  Tid för aktiviteten
 • Föreningsmöte, studiecirkel eller utflykt?
 • Övrig information om aktiviteten

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00