Länkar

Klicka nedan för att se filmen

IOGT NTO 6 Vår historia våra rötter

 

Göteborg och Bohuslän:

Junis Göteborg
Kris Göteborg
Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland
NBV Väst, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund i Västra Götalands län
NA, Anonyma Narkomaner- Västra Distriktet
UNF Göteborg och Bohuslän
Ung Cancer
Unga Kris Göteborg
Vännplatsen Second Hand

 

Sverige:

Alkodrog Information
Alna
Anhöriga mot droger
AA, Anonyma Alkoholister
Arken – Nykterhetsvännernas Studenthem i Uppsala
Blå Bandet
CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
DAA, Drug Addicts Anonymous
Dagöholm
Drugsmart – En sida om alkohol, narkotika och även tobak
ECAD, European Cities Against Drogs, Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotika
Ersta Diakoni
Femte gruppen
Föreningen Fruktdrycker
Föräldraföreningen mot narkotika
Hassela Solidatitet
Hela människan
I Say No Drugs
JUNIS – Barnförbundet
KRIS, Kriminellas revansch i samhället – riktar sig till före detta kriminella
eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv.
KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor
LP-verksamheten
Lunarstorms droginformation – En chatt där många av Sveriges barn och ungdomar utbyter tankar och åsikter med varandra.
MHF
NA, ANONYMA NARKOMANER SVERIGE
Narkotikafritt samhälle
NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Resursen – blogg
RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
RFF, Riksföreningen för förstärkt familjevård
SCAA, Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor
Simon, Svenskar och Invandrade Mot Narkotika
S.L.A.N, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
SMART, Riksförbundet SMART
Smart ungdom
UNF – Ungdomsförbundet
Unga Kris
Vit Jul
Våga va

Danmark:

IOGT – Danmark
Landsforeningen for Human Narkobehandling

Finland:

Fri från narkotika
Nykterhetens vänner
Sininuorisoliitto

Island:

IOGT – á Íslandi

Norge:

IOGT – i Norge
Juvente
DNT – Det Norske Totalavholdsselskap
Landsforbundet mot stoffmisbruk

Schweiz:

IOGT Kopfhoch
KiM – Kinder im Mittelpunkt

Slovakien:

NOM – Nezávislá Organizácia Mladých

Sri Lanka:

ADIC – Alcohol & Drug Information Centre

Tyskland:

BdE – Bund für drogenfreie Erziehung
Guttempler
Guttempler Hilfswerk e.V.
Juvente

USA:

IOGT – USA
Join Together
IOGT — International Organisation of Good Templars

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00