Distriktstyrelsen

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns distrikt

Distriktsstyrelsen

Namn: Cariina Sundström
Uppdrag i styrelsen: Ordförande

Namn: Marcus Andersson
Uppdrag i styrelsen: Kassör 

NamnHilma Svedberg
Uppdrag i styrelsen: Sekreterare

Namn: Kenneth Eriksson
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Namn: Ulla-Stina Holm
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Namn: Waravat Saibua
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Namn: Amanda Ylipää
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Valberedning

Namn: Ulf Nilsson
Telefon och mail: 070-591 27 80, ulf0423@hotmail.com
Namn: Kjell Källbark
Namn: Gerd Johansson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00