Integritetspolicy IOGT-NTO

Integritetspolicy – Version 1.0 antagen 20180518

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. I denna integritetspolicy beskrivs när, hur och i vilket syfte IOGT-NTO hanterar dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan kontakta oss. Policyn gäller för de tillfällen då du kommer i kontakt med oss- via vår hemsida, sociala medier, e-post, post, telefon eller fysiska möten som medlem, som givare, i din yrkesroll eller som allmänt intresserad av vår verksamhet.

Läs mer på: http://iogt.se/integritetspolicy/

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00