IOGT-NTO Vikingen, Uddevalla

Kontakt: Jan Gunnarsson, Sira Olafs gata 35, 451 75 Uddevalla
Tfn. 0522-867 84 eller 0730-66 56 65

Lokal: Riddartemplet Knapes lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla

Mötesdatum: för möten och program hänvisas till Profilen.

Hemsida: http://vikingen.iogt.se/event

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00