IOGT-NTO Kvillebäcken, Lundby

Lokal: Lundby Församlingshem, Gamla Lundbygata 35, om inget annat anges.

Möten: onsdagar kl 18.30

Kontakt: Nils Olof Karlsson, Vårbäcksvägen 7 E, 423 33 Torslanda,
Tfn: 031-56 21 25

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00