IOGT-NTO Fast Vänskap, Lysekil

Fast Vänskap
Lokal:
Valbogatan 9, Lysekil
Träffas säkrast där på torsdagar
från 19:15 – 22:00

Kontakt:
Ordförande: Leif Gillberg, 0523-109 42, leif.gillberg@tele2.se.
Kassör: Göran Emanuelsson: 0523-61 19 54

Facebook:
Logen Fast Vänskap av IOGT-NTO nr 1353

Arrangemang annonseras på Facebook samt på http://fastvanskap.iogt.se/

Ny tillfällig hemsida: http://www.mostorp.se/fast-vanskap

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00