IOGT-NTO Endräkt/Manhem

Lokal: Nordengården, Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg.

Mötestid: varannan tisdag kl 14.30 om inget annat anges

Kontakt: Siv Engberg, Ivarsgårdsgatan 128, 434 35  Kungsbacka,
tfn. 0300-749 32 eller 0705-60 27 48, e-post: nil.siv.ar@telia.com

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00