IOGT-NTO:s alkoholrådgivning

Den som ringer 020-80 80 80 får hjälp till självhjälp. Man blir hänvisad till det som är bäst i varje situation. En omfattande databas finns till hands med information från hela landet om vilken hjälp man kan få vid olika behov.

Vem kan ringa?

Man kan ringa om man inte vet vart man ska vända sig när alkohol och andra droger har blivit ett stort eller litet problem för en själv eller för någon i ens omgivning. Det går också bra att ringa 020-80 80 80 om man vill ha upplysning i största allmänhet om droger, missbruk, behandlingsmodeller och liknande.

  • du som ringer är fullständigt anonym
  • du som ringer blir bemött med full respekt
  • du som ringer blir hänvisad till den hjälp du är mest betjänt av
  • du som ringer får kontakt med någon som är beredd att lyssna som medmänniska

Vem svarar?

De som svarar är informatörer från Dagöholm, ett center för behandling, utbildning och information som drivs av IOGT-NTO-rörelsen. Rådgivarna har genom egen erfarenhet (som missbrukare eller anhörig) eller genom sin anknytning till organisationen skaffat sig gedigen kunskap om alkohol och tillhörande problematik.

  • Rådgivarna har tystnadsplikt.
  • Rådgivarna för inga journaler.

När får man svar om man ringer?

Telefonen är bemannad måndag-fredag kl 8-16. Övriga tider finns en telefonsvarare. Den som lämnar meddelande blir uppringd nästkommande vardag.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00