Distriktstyrelsen

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns distrikt

Distriktsstyrelsen

Namn: Jan Linde
Uppdrag i styrelsen: Ordförande

NamnKenneth Eriksson
Uppdrag i styrelsen: Vice ordförande

Namn: Hans Jakobsson
Uppdrag i styrelsen: Kassör

NamnStaffan Snitting
Uppdrag i styrelsen: Sekreterare

Namn: Ulla-Stina Holm
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Namn: Adi Berilo
Uppdrag i styrelsenLedamot

Namn: Nicole Mestrovac
Uppdrag i styrelsen: Ledamot

Valberedning

Namn: Ulf Nilsson
Telefon och mail: 070-591 27 80, ulf0423@hotmail.com
Namn: Kjell Källbark
Namn: 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00