Andra distriktskontakter

Fler bra kontakter

 • Kretsexp. Stockholmsg. 16, 416 70 Göteborg, tel  0730 316065
 • MÖLNDAL IOGT-NTO Mölndal, Katrineberg, Baazgatan, 431 31 Mölndal, tel 031-27 66 43
 • Wendelsbergs Folkhögskola, 435 35 Mölnlycke, tel vx 031-338 05 30, Fax 031-338 05 58
 • Nordengården, Mölndalsv.30 (NBV Väst) 4e våning, 412 63 Göteborg, Exp. tel  0730 316065
 • Viljansvik, Rådjursstigen 15 (Öjersjö), 433 50 Partille tel 031-98 78 50
 • Sillvik bokning: kontakta Ulla-Stina Holm tel 0725-26 16 90
  eller iogt-ntosillvik@telia.com
 • Skatåsstugan

JUNIS

Johanna Degerman
0701-90 84 29
johanna.degerman@junis.org

Simon Thörn
076-1336681
simon.thorn@junis.org

Länk till Junis i Göteborg och Bohuslän

Ungdomsverksamhet UNF

Isa Ekbrand
isa.ekbrand@unf.se

Verksamhetsutveckare
Pää Yli
0733-83 83 14
amanda.ylipaa (a) unf.se
Kontorsadress: Kasernvägen 6, 504 31  Borås

Länk till UNF i Göteborg & Bohuslän

Konsulenter, Länsnykterhetsförbundet

Ellen Eklund
Mobil: 0733-42 78 69

Håkan Eriksson
Mobil: 070-710 66 70

Länk till Länsnykterhetsförbundet

Adresser och telefonnummer till NBV:

 • GÖTEBORG NBV Väst, Mölndalsvägen 30, 412 63 Göteborg
  Tel: 0733-83 83 62
 • HÄRRYDA NBV, Grindstugan, Wendelsberg, 435 00 Mölnlycke,
  tfn. 031-88 06 50

Länk till NBV Väst

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00